112 let Sixtu. 112 let tradice.

PODMÍNKY NÁJMU TŘÍKOLEK

Pronajímatel upozorňuje nájemce, že je potřeba dbát zvýšené opatrnosti zejména při zajíždění k okrajům silnice/ulice, při parkování (ostré obrubníky, kameny mohou jakýmkoliv vrypem či vyboulením zcela znehodnotit kolo či pneu) a na tyto škody se nevztahuje pojistné krytí. Taktéž je v rozporu s běžným užíváním pronajaté tříkolky/motorky nadměrné protáčení hnacího kola po povrchu silnice, tzv. „burn out“ neb „gumování“.

Půjčení motorky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami autopůjčovny Sixt, které najdete zde

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - SIXT

https://www.sixt.cz/User_Files/contenttemplateeditor/659bf8ccef565MFUUDXrT9b7suSIK5A.webp